Siera bize

Siera bize

SIERA BIZE

Īstens meistardarbs - neparasti skaista bize no sapītiem siera diegiem, ko savām rokām darinājis siera meistars, piešķirot tai klasisku
garšu vai kūpinājum